Opłaty

Zarząd ROD im. Marii Curie – Skłodowskiej w Białymstoku informuje, że decyzją walnego zebrania z dnia 07.05.2022 stosownymi uchwałami ustalone zostały poniższe opłaty przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania naszego ogrodu w 2022 r.

 • opłata od 1 m² działki
 • wywóz nieczystości
 • opłata energetyczna stała
 • opłata wodna
 • opłata członkowska
 • opłata inwestycyjna (monitoring)
 • opłata za wodę 0,10 zł za zużyty m³

 • opłata jednostkowa za prąd zostanie podana na początku czerwca po podjęciu decyzji przez rząd rp
 • 0,90 zł/m² działki
 • 100,00 zł od działki
 • 5,00 zł od działki
 • 5,00 zł od działki
 • 6,00 zł od działki
 • 150,00 zł od działki – uchwała z 2021
 • dane można uzyskać telefonicznie lub za pomocą e-mail: rodsklodowskiejbialystok@pzd.pl
 • do końca maja jest to 0,70 zł za 1 kwh

W przypadku wątpliwości co do kwoty prosimy konsultować się ze skarbnikiem ogrodu lub prezesem.
Wpłaty należy dokonywać przelewem do 30.06.2022. na konto: 35 8060 0004 0000 1502 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białymstoku ul. Zamenhofa 4 lub u skarbnika ROD.
W tytule przelewu proszę podać: opłata ogrodowa za rok 2022 i nr działki.

Zarząd ROD