Ogłoszenie – Kłódka

W związku z technicznym zużyciem obecnej kłódki na bramie głównej ogrodu Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku zdecydował o jej wymianie na fabrycznie nową. Zmiana kłódki nastąpi 06.06 2022 poniedziałek o godzinie 08:00.
Osoby, które mają potwierdzoną niepełnosprawność ruchową po okazaniu dokumentu otrzymają nowy klucz. Odpłatność za klucz wynosi 15,00 zł. Jest to zgodne z § 70 Regulaminu ROD (prawa osób niepełnosprawnych) punkty 1 do 4.
Po klucz można się zgłaszać w trakcie dyżurów członków zarządu w czwartek godzina 16:00 do 17:00 lub sobota godzina 09:00 do 11:30.
w przypadku konieczności dowozu materiałów budowlanych otwarcie bramy należy uzgodnić z zarządem co najmniej na dzień wcześniej. Aby zachować porządek w ogrodzie ilość kluczy jest limitowana.”